بازدید ریاست بنیاد ICDL ایران از مراکز استان کردستان شهر های سنندج،قروه ، بیجار، سقز، دهگلان و مریوان تیر97

Demo2 first Demo2 third
بازدید از مراکز استان کردستان تیر97
Demo2 fourth
بازدید از مراکز استان کردستان تیر97
Demo2 fourth
بازدید از مراکز استان کردستان تیر97